My Aloha
Cuộc thi trực tuyến: "ĐOÀN - HỘI TRONG TÔI" - KHOA Y NTTU
Cuộc thi chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Y - Nhiệm kỳ IV (2020 - 2021) và Đại hội Đại biểu Liên chi Hội khoa Y - Nhiệm kỳ IV (2020 - 2021)
bắt đầu

10h00

05/01/2021

kết thúc

23h00

15/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

667 thí sinh đăng ký
917 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ bảy, 26/12/2020

THỂ LỆ


Tin tức

thống kê
667

Lượt đăng ký

917

Lượt thi

Đăng ký nhanh: