My Aloha
Cuộc thi trực tuyến chủ đề “TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM”
Chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quận 6 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
bắt đầu

09h00

27/02/2021

kết thúc

19h00

07/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,387 thí sinh đăng ký
 • 1
  180 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 7
 • 2
  172 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 12
 • 3
  159 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 13
 • 4
  150 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 8
 • 5
  93 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 14
 • 6
  89 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 6
 • 7
  85 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 5
 • 8
  83 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 11
 • 9
  79 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 9
 • 10
  69 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 3
 • 11
  64 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 12
  60 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 10
 • 13
  54 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 4
 • 14
  50 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 2
 • Xem thêm
1,566 thí sinh đã thi
 • 1
  223 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 8
 • 2
  194 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 7
 • 3
  173 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 12
 • 4
  160 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 13
 • 5
  110 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 14
 • 6
  99 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 6
 • 7
  93 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 9
 • 8
  92 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 9
  86 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 5
 • 10
  85 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 11
 • 11
  70 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 3
 • 12
  66 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 4
 • 13
  65 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 10
 • 14
  50 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 2
 • Xem thêm
 • 1
  Lâm Hoa Phụng
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 2
  Phương Nguyễn
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 3
  Ngọc Hà
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 4
  Lương Tuấn Ngọc
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 5
  Hiếu Hòa
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 6
  Thuy Do
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 7
  Nguyen Thi Phuong
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 8
  Hoa Phung Lam
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 9
  Minh Luan
  HỘI LHPN PHƯỜNG 8
 • 10
  Bích Trâm Huỳnh
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 11
  Hoài Phương
  HỘI LHPN PHƯỜNG 8
 • 12
  Nguyễn Thị Mận
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 13
  Hoa Phan
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 14
  My Binh
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 15
  Chi Nguyen
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 16
  Phuongloan
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 17
  Thi Phuong Nguyen
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 18
  nguyễn thị lâm chi
  HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 19
  Quynh Quach
  HỘI LHPN PHƯỜNG 7
 • 20
  Minh Quân
  HỘI LHPN PHƯỜNG 8
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
1,387

Lượt đăng ký

1,566

Lượt thi

Đăng ký nhanh: