My Aloha
Cuộc thi trực tuyến Chủ đề: "Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hành động của tuổi trẻ Bình Dương"
Cuộc thi diễn ra trong 8 tuần (mỗi tuần từ 8g00 ngày thứ hai đến 17g00 ngày thứ sáu). Thí sinh BUỘC phải điền đầy đủ, chính xác thông tin khi tham gia
bắt đầu

08h00

26/07/2021

kết thúc

17h00

30/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

16,012 lượt đăng ký
 • 1
  4,979 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một
 • 2
  2,397 thí sinh tại Thành Đoàn Thuận An
 • 3
  1,161 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 4
  987 thí sinh tại Thành Đoàn Dĩ An
 • 5
  947 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Uyên
 • 6
  836 thí sinh tại Huyện Đoàn Bàu Bàng
 • 7
  781 thí sinh tại Thành Đoàn Thủ Dầu Một
 • 8
  749 thí sinh tại Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên
 • 9
  616 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Giáo
 • 10
  561 thí sinh tại Khác
 • 11
  306 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
 • 12
  297 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 13
  289 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Bình Dương
 • 14
  283 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh
 • 15
  277 thí sinh tại Huyện Đoàn Dầu Tiếng
 • 16
  194 thí sinh tại Thị Đoàn Bến Cát
 • 17
  149 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
 • 18
  102 thí sinh tại Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
 • 19
  70 thí sinh tại Đoàn Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa
 • 20
  25 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
 • Xem thêm
43,912 lượt dự thi
 • 1
  15,479 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một
 • 2
  5,111 thí sinh tại Thành Đoàn Thuận An
 • 3
  4,400 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 4
  3,601 thí sinh tại Huyện Đoàn Bàu Bàng
 • 5
  2,423 thí sinh tại Thành Đoàn Dĩ An
 • 6
  2,030 thí sinh tại Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên
 • 7
  1,990 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Uyên
 • 8
  1,724 thí sinh tại Thành Đoàn Thủ Dầu Một
 • 9
  1,523 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Giáo
 • 10
  1,200 thí sinh tại Khác
 • 11
  682 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
 • 12
  563 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 13
  550 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Bình Dương
 • 14
  550 thí sinh tại Huyện Đoàn Dầu Tiếng
 • 15
  550 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh
 • 16
  547 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
 • 17
  415 thí sinh tại Thị Đoàn Bến Cát
 • 18
  314 thí sinh tại Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
 • 19
  180 thí sinh tại Đoàn Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa
 • 20
  67 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
 • Xem thêm
 • 1
  Trần Thị Ngọc Huyền
  Thị Đoàn Bến Cát
 • 2
  Nguyễn Hoài Duy
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 3
  Nguyễn Hoài Phương
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 4
  Nguyễn Văn Nở
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 5
  Thân Đức Trường
  Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một
 • 6
  Lê Văn Đức
  Thị Đoàn Bến Cát
 • 7
  Nguyễn Thị Ngọc Duyên
  Thành Đoàn Thủ Dầu Một
 • 8
  Đoàn Văn Mạnh
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 9
  Đặng Chí Vĩ
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 10
  Hồ Thị Huyền My
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 11
  Trần Đức Duy
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 12
  Nguyễn Thu Hà
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 13
  Lê Thị An
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 14
  Tô Văn Cảnh
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 15
  Đỗ Thị Ngọc Dung
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 16
  Đạt Nguyễn Lâm
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 17
  Nguyễn TrọngHiếu
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 18
  Linh Nguyễn Thị Mỹ
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 19
  Ngân Trần Kim Hồng
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 20
  Nhi Nguyễn Ngọc Yến
  Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • Xem thêm

thống kê
16,012

Lượt đăng ký

43,912

Lượt thi

Đăng ký nhanh: