banner
Cuộc thi trực tuyến Chủ đề: "Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hành động của tuổi trẻ Bình Dương"
bắt đầu

08h00

09/08/2021

kết thúc

17h00

13/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

16493
Lượt đăng kí
 • 1 5,177 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một
 • 2 2,472 thí sinh tại Thành Đoàn Thuận An
 • 3 1,215 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 4 1,009 thí sinh tại Thành Đoàn Dĩ An
 • 5 966 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Uyên
 • 6 891 thí sinh tại Huyện Đoàn Bàu Bàng
 • 7 857 thí sinh tại Thành Đoàn Thủ Dầu Một
 • 8 795 thí sinh tại Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên
 • 9 639 thí sinh tại Khác
 • 10 622 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Giáo
Xem thêm
50729
Lượt dự thi
 • 1 17,532 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một
 • 2 6,232 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 3 5,374 thí sinh tại Thành Đoàn Thuận An
 • 4 5,047 thí sinh tại Huyện Đoàn Bàu Bàng
 • 5 2,669 thí sinh tại Thành Đoàn Dĩ An
 • 6 2,201 thí sinh tại Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên
 • 7 2,161 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Uyên
 • 8 1,823 thí sinh tại Thành Đoàn Thủ Dầu Một
 • 9 1,528 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Giáo
 • 10 1,314 thí sinh tại Khác
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Hoài Phương
 • 2Bùi Thị Huyền
 • 3Nguyễn Văn Thái Hoà
 • 4Võ Thị Thanh Ngân
 • 5Đặng Chí Vĩ
 • 6Lê Thị An
 • 7Nguyễn Trọng Phúc
 • 8Huỳnh Thị Hoài Thương
 • 9Trần Thái Hảo
 • 10Lê Văn Hoài
Xem thêm
26