My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "CHÀO MỪNG 76 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"
Thí sinh sử dụng gmail trường cấp để tham gia cuộc thi
bắt đầu

07h00

01/09/2021

kết thúc

17h00

10/09/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

1 lượt đăng ký
  • 1
    1 thí sinh tại Khoa Công nghiệp Văn hóa
0 lượt dự thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: