My Aloha
Cuộc thi trực tuyến "Cán bộ Đoàn - Hội TDC Vững chuyên môn - Giỏi nghiệp vụ" năm 2020
bắt đầu

14h00

17/05/2020

kết thúc

23h55

06/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

456 thí sinh đăng ký
 • 1
  87 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Điện - Điện tử
 • 2
  62 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 3
  52 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tài chính kế toán
 • 4
  48 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 5
  47 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 6
  44 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Du lịch
 • 7
  39 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 8
  37 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 9
  26 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 10
  14 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ tự động
 • Xem thêm
479 thí sinh đã thi
 • 1
  96 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Điện - Điện tử
 • 2
  58 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tài chính kế toán
 • 3
  58 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 4
  50 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 5
  45 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 6
  44 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Du lịch
 • 7
  44 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 8
  43 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 9
  26 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 10
  15 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ tự động
 • Xem thêm
 • 1
  Người bí ẩn 1
  Đoàn - Hội khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 2
  Nguyễn thị trúc linh
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 3
  Đặng Qui
  Đoàn - Hội khoa Du lịch
 • 4
  Bùi Thị Hoài Phương
  Đoàn - Hội khoa Tài chính kế toán
 • 5
  Phạm Thị Bích Ngọc
  Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 6
  Lê Bảo An
  Đoàn - Hội khoa Điện - Điện tử
 • 7
  Hồ Hoàng Phương Thi
  Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 8
  Triệu Tăng Quốc Thắng
  Đoàn - Hội khoa Điện - Điện tử
 • 9
  Trần Doãn Minh Hiền
  Đoàn - Hội khoa Điện - Điện tử
 • 10
  Hoàng Thị Phương Hoa
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 11
  ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 12
  Nguyễn Kim Nhi
  Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 13
  LÊ THỊ THÚY AN
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 14
  Nguyễn Thành An
  Đoàn - Hội khoa Công nghệ tự động
 • 15
  Lê Ngọc Khải
  Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 16
  Phan Thanh Vân
  Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 17
  Đinh Hưng Thịnh
  Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 18
  Lê Thị Mỹ Hương
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 19
  Lê Thị Mỹ Hoa
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 20
  Nguyễn NgọC Hiệu
  Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • Xem thêm
thống kê
456

Lượt đăng ký

479

Lượt thi

Đăng ký nhanh: