My Aloha
Cuộc thi trực tuyến An toàn giao thông năm 2020
VÒNG THI TUẦN DIỄN RA TỪ 29/8-5/10 VÀO LÚC 19H-19H30 THỨ 7 & CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
bắt đầu

19h00

04/10/2020

kết thúc

19h30

04/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7,781 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,835 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 2
  1,540 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 3
  756 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 4
  749 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 5
  478 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 6
  454 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 7
  421 thí sinh tại Khác
 • 8
  408 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 9
  229 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 10
  227 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 11
  205 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 12
  117 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 13
  89 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 14
  83 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 15
  79 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 16
  56 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  51 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 18
  4 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
19,382 thí sinh đã thi
 • 1
  6,994 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 2
  2,964 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 3
  2,300 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 4
  1,189 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 5
  1,093 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 6
  1,084 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 7
  869 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 8
  866 thí sinh tại Khác
 • 9
  553 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 10
  383 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 11
  328 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 12
  209 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 13
  142 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 14
  119 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 15
  108 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 16
  104 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 17
  73 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 18
  4 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
7,781

Lượt đăng ký

19,382

Lượt thi

Đăng ký nhanh: