My Aloha
Cuộc thi trực tuyến An toàn giao thông năm 2020
VÒNG THI CHUNG KẾT
bắt đầu

08h00

13/12/2020

kết thúc

09h30

13/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7,786 lượt đăng ký
 • 1
  1,842 thí sinh tại Huyện Lấp Vò
 • 2
  1,536 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 3
  773 thí sinh tại Thành phố Sa Đéc
 • 4
  750 thí sinh tại Thành phố Cao Lãnh
 • 5
  471 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 6
  464 thí sinh tại Huyện Tháp Mười
 • 7
  403 thí sinh tại Huyện Cao Lãnh
 • 8
  401 thí sinh tại Khác
 • 9
  230 thí sinh tại Huyện Tam Nông
 • 10
  229 thí sinh tại Huyện Thanh Bình
 • 11
  199 thí sinh tại Huyện Lai Vung
 • 12
  116 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 13
  90 thí sinh tại Thành phố Hồng Ngự
 • 14
  84 thí sinh tại Huyện Tân Hồng
 • 15
  82 thí sinh tại Huyện Hồng Ngự
 • 16
  56 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  56 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 18
  4 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
19,401 lượt dự thi
 • 1
  6,995 thí sinh tại Huyện Lấp Vò
 • 2
  2,967 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 3
  2,301 thí sinh tại Thành phố Sa Đéc
 • 4
  1,193 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 5
  1,094 thí sinh tại Thành phố Cao Lãnh
 • 6
  1,087 thí sinh tại Huyện Tháp Mười
 • 7
  869 thí sinh tại Huyện Cao Lãnh
 • 8
  866 thí sinh tại Khác
 • 9
  554 thí sinh tại Huyện Thanh Bình
 • 10
  384 thí sinh tại Huyện Lai Vung
 • 11
  329 thí sinh tại Huyện Tam Nông
 • 12
  209 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 13
  143 thí sinh tại Huyện Tân Hồng
 • 14
  120 thí sinh tại Thành phố Hồng Ngự
 • 15
  108 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 16
  105 thí sinh tại Huyện Hồng Ngự
 • 17
  73 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 18
  4 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


thống kê
7,786

Lượt đăng ký

19,401

Lượt thi

Đăng ký nhanh: