My Aloha
Cuộc thi trực tuyến An toàn giao thông năm 2020
VÒNG THI TUẦN DIỄN RA TỪ 29/8-5/10 VÀO LÚC 19H-19H30 THỨ 7 & CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
bắt đầu

19h00

27/09/2020

kết thúc

19h30

27/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6,689 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,746 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 2
  1,324 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 3
  666 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 4
  487 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 5
  452 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 6
  394 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 7
  350 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 8
  346 thí sinh tại Khác
 • 9
  196 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 10
  191 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 11
  153 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 12
  80 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 13
  74 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 14
  68 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 15
  55 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 16
  52 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  51 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 18
  4 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
15,702 thí sinh đã thi
 • 1
  5,775 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 2
  2,490 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 3
  1,713 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 4
  1,052 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 5
  899 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 6
  743 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 7
  728 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 8
  635 thí sinh tại Khác
 • 9
  458 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 10
  349 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 11
  232 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 12
  162 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 13
  107 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 14
  105 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 15
  101 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 16
  81 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 17
  69 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 18
  3 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
6,689

Lượt đăng ký

15,702

Lượt thi

Đăng ký nhanh: