My Aloha
Cuộc thi trực tuyến
Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
bắt đầu

08h00

11/05/2021

kết thúc

17h00

11/05/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

6,948 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,777 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 2
  1,708 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 3
  670 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 4
  437 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 5
  416 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 6
  394 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 7
  390 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 8
  308 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 9
  192 thí sinh tại Khác
 • 10
  176 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 11
  108 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 12
  96 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 13
  65 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 14
  56 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 15
  53 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 16
  49 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 17
  48 thí sinh tại Thành đoàn Hồng Ngự
 • 18
  5 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
14,184 thí sinh đã thi
 • 1
  4,359 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 2
  3,930 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 3
  1,532 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 4
  959 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 5
  632 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 6
  585 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 7
  492 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 8
  375 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 9
  366 thí sinh tại Khác
 • 10
  314 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 11
  143 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 12
  129 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 13
  110 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 14
  78 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 15
  68 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 16
  51 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 17
  49 thí sinh tại Thành đoàn Hồng Ngự
 • 18
  12 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thị Kiều Thanh
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 2
  Trần Thị Kim Ngọc
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 3
  Nguyễn Phi Kìm
  Thành đoàn Sa Đéc
 • 4
  Bùi Trung Tính
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 5
  Trần Phước Đạt
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 6
  Phạm Thị Ngọc Hà
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 7
  Nguyễn Việt Anh
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 8
  Nguyễn Văn Đặng
  Khác
 • 9
  Lê Nhựt Thúy An
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 10
  Nguyễn Minh Tân
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 11
  Nguyễn Lê Trung Nghĩa
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 12
  Nguyễn Thị Liền
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 13
  Nguyễn Lê Trung Hiếu
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 14
  Lê Thị Diễm Đa
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 15
  Ngô Phạm Tuyết Nhi
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 16
  Lê Thanh Quyền
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 17
  Nguyễn Minh Trang
  Khác
 • 18
  Hồ Hoàng Vũ
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 19
  Lê Kim Thùy
  Khác
 • 20
  Nguyễn Thị Trúc Linh
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ bảy, 17/04/2021

Thể lệ cuộc thi


thống kê
6,948

Lượt đăng ký

14,184

Lượt thi

Đăng ký nhanh: