My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "61 NĂM NGÀY BẾN TRE ĐỒNG KHỞI VÀ 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM"
GIÚP HỌC VIÊN HIỂU RÕ HƠN VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA BẾN TRE VÀ NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
bắt đầu

07h00

04/01/2021

kết thúc

00h00

17/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

41 thí sinh đăng ký
25 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
41

Lượt đăng ký

25

Lượt thi

Đăng ký nhanh: