My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  13 thí sinh tại Khu phố 6 - An Lạc A
 • 2
  11 thí sinh tại Khu phố 4 - An Lạc A
 • 3
  11 thí sinh tại Khác
 • 4
  3 thí sinh tại Khu phố 7 - An Lạc A
 • 5
  3 thí sinh tại Khu phố 3 - An Lạc A
 • 6
  2 thí sinh tại Khu phố 1 - An Lạc A
 • 7
  2 thí sinh tại Khu phố 8 - An Lạc A
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  13 lượt thi tại Khu phố 6 - An Lạc A
 • 2
  11 lượt thi tại Khu phố 4 - An Lạc A
 • 3
  9 lượt thi tại Khác
 • 4
  3 lượt thi tại Khu phố 7 - An Lạc A
 • 5
  3 lượt thi tại Khu phố 3 - An Lạc A
 • 6
  2 lượt thi tại Khu phố 1 - An Lạc A
 • 7
  2 lượt thi tại Khu phố 8 - An Lạc A
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 45
  Tổng lượt đăng ký
 • 43
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lâm Thị Xuân Ngọc

Địa chỉ:
Tel: 0938539075
Email: xuanngoc922@gmail.com

Đăng ký nhanh: