banner
Cuộc thi trực tuyến
bắt đầu

09h00

28/11/2022

kết thúc

09h00

02/12/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 09h00 ngày 07/11/2022
Đến 09h00 ngày 11/11/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 14/11/2022
Đến 09h00 ngày 18/11/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 09h00 ngày 21/11/2022
Đến 09h00 ngày 25/11/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 09h00 ngày 28/11/2022
Đến 09h00 ngày 02/12/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 09h00 ngày 07/11/2022
Đến 09h00 ngày 11/11/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 14/11/2022
Đến 09h00 ngày 18/11/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 09h00 ngày 21/11/2022
Đến 09h00 ngày 25/11/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 09h00 ngày 28/11/2022
Đến 09h00 ngày 02/12/2022
Trao giải
28207
Lượt đăng kí
 • 1 8,224 thí sinh tại Huyện Cao Lãnh
 • 2 5,439 thí sinh tại Huyện Lấp Vò
 • 3 2,363 thí sinh tại Huyện Lai Vung
 • 4 2,104 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 5 1,750 thí sinh tại Huyện Tháp Mười
 • 6 1,673 thí sinh tại Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh
 • 7 1,540 thí sinh tại Thành phố Sa Đéc
 • 8 1,431 thí sinh tại Thành phố Hồng Ngự
 • 9 1,329 thí sinh tại Thành phố Cao Lãnh
 • 10 1,102 thí sinh tại Huyện Tam Nông
 • 11 995 thí sinh tại Huyện Hồng Ngự
 • 12 323 thí sinh tại Huyện Thanh Bình
 • 13 314 thí sinh tại Huyện Tân Hồng
 • 14 181 thí sinh tại Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
 • 15 143 thí sinh tại Đảng uỷ Công an Tỉnh
 • 16 102 thí sinh tại Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
Xem thêm
56603
Lượt dự thi
 • 1 19,797 lượt thi tại Huyện Cao Lãnh
 • 2 8,445 lượt thi tại Huyện Lấp Vò
 • 3 4,366 lượt thi tại Huyện Châu Thành
 • 4 4,271 lượt thi tại Huyện Lai Vung
 • 5 3,411 lượt thi tại Huyện Tháp Mười
 • 6 3,088 lượt thi tại Thành phố Hồng Ngự
 • 7 2,950 lượt thi tại Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh
 • 8 2,863 lượt thi tại Thành phố Sa Đéc
 • 9 2,035 lượt thi tại Huyện Hồng Ngự
 • 10 1,890 lượt thi tại Huyện Tam Nông
 • 11 1,836 lượt thi tại Thành phố Cao Lãnh
 • 12 487 lượt thi tại Huyện Thanh Bình
 • 13 432 lượt thi tại Huyện Tân Hồng
 • 14 301 lượt thi tại Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
 • 15 252 lượt thi tại Đảng uỷ Công an Tỉnh
 • 16 179 lượt thi tại Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Việt Anh
 • 2Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao
 • 3Nguyễn Thị Quỳnh Hương
 • 4Trần Huỳnh Như Ý
 • 5Nguyễn Thúy Vy
 • 6Nguyễn Huỳnh Hạ Vi
 • 7Nguyễn Ngọc Yến Nhi
 • 8Trần Đặng Dân An
 • 9Cao Thị Kim Xuyến
 • 10Phạm Thị Ngọc Hà
 • 11Trần Thị Yến Khoa
 • 12Bùi Minh Tấn
 • 13Nguyễn Anh Khoa
 • 14Võ Tấn Lộc
 • 15Trịnh Xuân Vinh
 • 16Nguyễn Thị Quỳnh Như
 • 17Phạm Ngô Phước Điền
 • 18Trương Nguyễn Ngọc Huyền
 • 19Ngô Thanh Nhân
 • 20Trần Văn Khánh Vi
 • 21Phan Thị Thanh Thúy
 • 22Huỳnh Thị Thuý Kiều
 • 23Bùi Ngọc Trâm Hoa
 • 24Nguyễn Thị Tường Vy
 • 25Nguyễn Thị Kiều Thanh
 • 26Lê Thị Diễm Đa
 • 27Nguyễn Hồng Nhi
 • 28Hồ Hoàng Vũ
 • 29Nguyễn Thị Kim Hảo
 • 30Nguyễn Nhựt Anh Hào
 • 31Trần Thị Kim Quyên
 • 32Nguyễn Hoàng Phúc
 • 33Nguyễn Tấn Nguyên
 • 34Phan Quang Vinh
 • 35Nguyễn Thị Cẩm Tiên
 • 36Nguyễn Duy Khang
 • 37Trương Hữu Lộc
 • 38Nguyễn Mai Liên
 • 39Nhựt Thúy An Lê
 • 40Bùi Trung Tính
 • 41LÊ THANH CƯỜNG
 • 42Hà Trần Thảo Vi
 • 43Nguyễn Thị Mỹ Duyên
 • 44Huỳnh Thanh Khang
 • 45Lê Gia Phúc
 • 46Nguyễn Xuân Đoàn
 • 47Nguyễn Thị Trúc Linh
 • 48Ngô Phạm Tuyết Nhi
 • 49Nguyễn Trí Nguyên
 • 50Huỳnh Minh Thư
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
31193