My Aloha
CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" (ĐỢT 3)
Cuộc thi do BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương - Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh tổ chức
bắt đầu

08h00

01/09/2020

kết thúc

23h55

30/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7,956 thí sinh đăng ký
 • 1
  2,870 thí sinh tại Khác
 • 2
  1,107 thí sinh tại Liên đoàn Lao động
 • 3
  1,090 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 4
  635 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 5
  540 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 6
  536 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 7
  379 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Dĩ An
 • 8
  143 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bắc Tân Uyên
 • 9
  142 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thuận An
 • 10
  129 thí sinh tại Các Tổ chức thành viên khác MTTQ tỉnh
 • 11
  122 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 12
  113 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 13
  72 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 14
  30 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 15
  28 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 16
  20 thí sinh tại Hội Nông dân
 • Xem thêm
43,804 thí sinh đã thi
 • 1
  13,055 thí sinh tại Khác
 • 2
  6,401 thí sinh tại Liên đoàn Lao động
 • 3
  5,272 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bắc Tân Uyên
 • 4
  4,674 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 5
  3,462 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Dĩ An
 • 6
  3,435 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 7
  2,472 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 8
  2,100 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 9
  1,660 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 10
  414 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thuận An
 • 11
  267 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 12
  235 thí sinh tại Các Tổ chức thành viên khác MTTQ tỉnh
 • 13
  158 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 14
  92 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 15
  73 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 16
  34 thí sinh tại Hội Nông dân
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thị Ửng
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 2
  Nguyen Van Tha
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 3
  Mai thị mỹ tiên
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 4
  Nguyễn minh dương
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 5
  Vinh Mai
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 6
  Meo Con
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 7
  Nguyễn thị xuyên
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 8
  Tran Hoang An
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 9
  Đinh văn Lực
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 10
  Nguyễn thị kim hương
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 11
  Nguyễn thị tuyết minh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 12
  Noi Bun Ko Ten
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 13
  Đỗ Thị Thúy Vy
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 14
  Quốc Thiện
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 15
  Nguyễn Thơm
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 16
  Thắng Nguyễn
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 17
  Ngọc Thanh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 18
  Khải Hoàn
  Khác
 • 19
  Nguyễn Hải
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 20
  Phan thị liên
  Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
7,956

Lượt đăng ký

43,804

Lượt thi

Đăng ký nhanh: