My Aloha
CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" (ĐỢT 2)
Cuộc thi do BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương - Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh tổ chức
bắt đầu

08h00

01/08/2020

kết thúc

23h55

31/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4,606 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,405 thí sinh tại Khác
 • 2
  864 thí sinh tại Liên đoàn Lao động
 • 3
  510 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 4
  373 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 5
  356 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 6
  346 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 7
  221 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Dĩ An
 • 8
  126 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bắc Tân Uyên
 • 9
  112 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thuận An
 • 10
  108 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 11
  65 thí sinh tại Các Tổ chức thành viên khác MTTQ tỉnh
 • 12
  54 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 13
  21 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 14
  21 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 15
  15 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 16
  9 thí sinh tại Hội Nông dân
 • Xem thêm
20,155 thí sinh đã thi
 • 1
  6,736 thí sinh tại Khác
 • 2
  4,592 thí sinh tại Liên đoàn Lao động
 • 3
  2,666 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bắc Tân Uyên
 • 4
  1,147 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 5
  1,033 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 6
  925 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 7
  875 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Dĩ An
 • 8
  750 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 9
  608 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 10
  364 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thuận An
 • 11
  195 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 12
  106 thí sinh tại Các Tổ chức thành viên khác MTTQ tỉnh
 • 13
  55 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 14
  45 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 15
  43 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 16
  15 thí sinh tại Hội Nông dân
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
4,606

Lượt đăng ký

20,155

Lượt thi

Đăng ký nhanh: