banner
bắt đầu

08h00

02/06/2021

kết thúc

23h00

04/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

118
Lượt đăng kí
 • 1 39 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Anh
 • 2 20 thí sinh tại Chi đoàn An Cư III
 • 3 15 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Văn Cừ
 • 4 12 thí sinh tại Chi đoàn Ngô Gia Tự
 • 5 11 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Cúc
 • 6 6 thí sinh tại Chi đoàn 5H
 • 7 5 thí sinh tại Chi đoàn 6D
 • 8 4 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 9 3 thí sinh tại Chi đoàn 4A
 • 10 2 thí sinh tại Chi đoàn 4B
Xem thêm
316
Lượt dự thi
 • 1 121 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Anh
 • 2 41 thí sinh tại Chi đoàn An Cư III
 • 3 32 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Cúc
 • 4 24 thí sinh tại Chi đoàn 5H
 • 5 24 thí sinh tại Chi đoàn 6D
 • 6 19 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Văn Cừ
 • 7 17 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 8 16 thí sinh tại Chi đoàn Ngô Gia Tự
 • 9 11 thí sinh tại Chi đoàn 4A
 • 10 6 thí sinh tại Chi đoàn 4B
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Tuấn Đàm
 • 2Nguyễn Thị Hồng
 • 3Nguyễn Quốc Tuấn
 • 4Trung Truong
 • 5Hứa Thị Kiều Trinh
 • 6yến ly trần
 • 7Nguyễn Bích Hoàng
 • 8Nguyễn Văn Đức Phúc
 • 9Huỳnh Thị Thuý Hằng
 • 10Nguyễn Xuân Đức
Xem thêm