banner
bắt đầu

08h00

16/06/2021

kết thúc

23h00

18/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

215
Lượt đăng kí
 • 1 79 thí sinh tại Chi đoàn An Cư III
 • 2 59 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Văn Cừ
 • 3 39 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Anh
 • 4 22 thí sinh tại Chi đoàn Ngô Gia Tự
 • 5 6 thí sinh tại Chi đoàn 5H
 • 6 4 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 7 2 thí sinh tại Chi đoàn 6D
 • 8 1 thí sinh tại Chi đoàn 6B
 • 9 1 thí sinh tại Chi đoàn 4B
 • 10 1 thí sinh tại Chi đoàn 4A
Xem thêm
2327
Lượt dự thi
 • 1 813 thí sinh tại Chi đoàn Ngô Gia Tự
 • 2 524 thí sinh tại Chi đoàn An Cư III
 • 3 271 thí sinh tại Chi đoàn 6D
 • 4 265 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Anh
 • 5 243 thí sinh tại Chi đoàn 5H
 • 6 175 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Văn Cừ
 • 7 26 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 8 4 thí sinh tại Chi đoàn 4A
 • 9 3 thí sinh tại Chi đoàn 1A
 • 10 1 thí sinh tại Chi đoàn An Cư II
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Hứa Thị Kiều Trinh
 • 2Lê Huỳnh Nhật
 • 3Trần Thị Phương Thảo
 • 4Măm Măm
 • 5Đàm Văn Anh Tuấn
 • 6Lê Đình Anh Duy
 • 7Trần Thị Phương Ánh
 • 8Đàm Văn Anh Tuấn
 • 9Nguyễn Công Sang
 • 10Nguyễn Gia Quyền
Xem thêm