My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  760 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Hòa
 • 2
  516 thí sinh tại Thành đoàn Tân An
 • 3
  490 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Giuộc
 • 4
  295 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Thạnh
 • 5
  261 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hưng
 • 6
  254 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Đước
 • 7
  249 thí sinh tại Thị đoàn Kiến Tường
 • 8
  232 thí sinh tại Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
 • 9
  215 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Trụ
 • 10
  193 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 11
  162 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Hưng
 • 12
  138 thí sinh tại Huyện đoàn Bến Lức
 • 13
  124 thí sinh tại Huyện đoàn Thủ Thừa
 • 14
  117 thí sinh tại Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 15
  97 thí sinh tại Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Long An
 • 16
  70 thí sinh tại Huyện đoàn Thạnh Hóa
 • 17
  41 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 18
  26 thí sinh tại Huyện đoàn Mộc Hóa
 • 19
  13 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
 • 20
  7 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Huệ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,496 lượt thi tại Huyện đoàn Đức Hòa
 • 2
  956 lượt thi tại Huyện đoàn Cần Giuộc
 • 3
  811 lượt thi tại Thành đoàn Tân An
 • 4
  549 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Hưng
 • 5
  499 lượt thi tại Huyện đoàn Cần Đước
 • 6
  473 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Thạnh
 • 7
  406 lượt thi tại Thị đoàn Kiến Tường
 • 8
  370 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Trụ
 • 9
  342 lượt thi tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 10
  294 lượt thi tại Huyện đoàn Vĩnh Hưng
 • 11
  262 lượt thi tại Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
 • 12
  245 lượt thi tại Huyện đoàn Bến Lức
 • 13
  236 lượt thi tại Huyện đoàn Thủ Thừa
 • 14
  192 lượt thi tại Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 15
  158 lượt thi tại Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Long An
 • 16
  127 lượt thi tại Huyện đoàn Thạnh Hóa
 • 17
  79 lượt thi tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 18
  56 lượt thi tại Huyện đoàn Mộc Hóa
 • 19
  22 lượt thi tại Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
 • 20
  14 lượt thi tại Huyện đoàn Đức Huệ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 4,263
  Tổng lượt đăng ký
 • 7,590
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Xuân Thịnh

Địa chỉ:
Tel: 0946113191
Email: xuanthinhla@gmail.com

Đăng ký nhanh: