My Aloha
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào tuổi trẻ Long An” lần thứ I, năm 2019
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào tuổi trẻ Long An” lần thứ I, năm 2019
bắt đầu

07h30

11/11/2019

kết thúc

23h00

20/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

5,884 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,138 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Hòa
 • 2
  717 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Giuộc
 • 3
  562 thí sinh tại Thành đoàn Tân An
 • 4
  452 thí sinh tại Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
 • 5
  399 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hưng
 • 6
  390 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Thạnh
 • 7
  298 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Đước
 • 8
  297 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Trụ
 • 9
  287 thí sinh tại Thị đoàn Kiến Tường
 • 10
  236 thí sinh tại Huyện đoàn Bến Lức
 • 11
  213 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 12
  194 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Hưng
 • 13
  187 thí sinh tại Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 14
  172 thí sinh tại Huyện đoàn Thủ Thừa
 • 15
  107 thí sinh tại Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Long An
 • 16
  106 thí sinh tại Huyện đoàn Thạnh Hóa
 • 17
  58 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 18
  42 thí sinh tại Huyện đoàn Mộc Hóa
 • 19
  16 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
 • 20
  10 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Huệ
 • Xem thêm
11,849 thí sinh đã thi
 • 1
  2,618 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Hòa
 • 2
  1,499 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Giuộc
 • 3
  1,125 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hưng
 • 4
  915 thí sinh tại Thành đoàn Tân An
 • 5
  763 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Thạnh
 • 6
  631 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Đước
 • 7
  591 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Trụ
 • 8
  541 thí sinh tại Thị đoàn Kiến Tường
 • 9
  498 thí sinh tại Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
 • 10
  496 thí sinh tại Huyện đoàn Bến Lức
 • 11
  409 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 12
  406 thí sinh tại Huyện đoàn Thủ Thừa
 • 13
  361 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Hưng
 • 14
  325 thí sinh tại Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 15
  210 thí sinh tại Huyện đoàn Thạnh Hóa
 • 16
  178 thí sinh tại Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Long An
 • 17
  145 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 18
  81 thí sinh tại Huyện đoàn Mộc Hóa
 • 19
  30 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
 • 20
  21 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Huệ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
5,884

Lượt đăng ký

11,849

Lượt thi

Đăng ký nhanh: