banner
bắt đầu

01h00

01/03/2021

kết thúc

13h00

08/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4
Lượt đăng kí
  • 1 2 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Văn Cừ
  • 2 1 thí sinh tại Chi đoàn Công an
  • 3 1 thí sinh tại Chi đoàn 5H
6
Lượt dự thi
  • 1 5 thí sinh tại Chi đoàn 5H
  • 2 1 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Văn Cừ
  • Chưa có kết quả thi
  • 1Snow Dew
  • 2ngoc nguyen