banner
bắt đầu

18h00

03/03/2021

kết thúc

20h00

03/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

77
Lượt đăng kí
 • 1 26 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Văn Cừ
 • 2 10 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Cúc
 • 3 10 thí sinh tại Chi đoàn Ngô Gia Tự
 • 4 10 thí sinh tại Chi đoàn 4A
 • 5 9 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Anh
 • 6 5 thí sinh tại Chi đoàn 5H
 • 7 3 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 8 2 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Thái Học
 • 9 1 thí sinh tại Chi đoàn 4B
 • 10 1 thí sinh tại Chi đoàn 6D
Xem thêm
117
Lượt dự thi
 • 1 29 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Văn Cừ
 • 2 24 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Cúc
 • 3 16 thí sinh tại Chi đoàn Ngô Gia Tự
 • 4 13 thí sinh tại Chi đoàn 4A
 • 5 12 thí sinh tại Chi đoàn 5H
 • 6 12 thí sinh tại Chi đoàn Hoàng Anh
 • 7 6 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 8 2 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Thái Học
 • 9 2 thí sinh tại Chi đoàn 4B
 • 10 1 thí sinh tại Chi đoàn 6D
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Văn Đức Phúc
 • 2Nguyễn Thị Tuyết Ngân
 • 3Măm Măm
 • 4Hoàng Nguyễn
 • 5Thu Uyên
 • 6Nguyễn Thanh Tâm
 • 7Trương Châu
 • 8Lê Trang
 • 9An Hải
 • 10Võ Văn Kiệt
Xem thêm