My Aloha
CUỘC THI TRẮC NGHIỆM “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2021
CUỘC THI TRẮC NGHIỆM “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2021
bắt đầu

10h00

01/03/2021

kết thúc

09h00

08/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ hai, 22/02/2021

LIÊN HỆ


Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: