My Aloha
CUỘC THI TRẮC NGHIỆM
Bắt đầu từ 8h00 ngày 14/4/2021. Kết thúc vào lúc 19h30 ngày 29/4/2021. Người dự thi trả lời 10 câu đúng và nhanh nhất.2 giải cá nhân và 1 giải tập thể
bắt đầu

08h00

14/04/2021

kết thúc

19h30

29/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

54 thí sinh đăng ký
 • 1
  22 thí sinh tại chi đoàn ấp Tây
 • 2
  15 thí sinh tại chi đoàn trường Mần Non
 • 3
  6 thí sinh tại chi đoàn trường Trần Văn Thượng
 • 4
  4 thí sinh tại CHi đoàn ấp Đông
 • 5
  4 thí sinh tại chi đoàn ấp Phước Hữu
 • 6
  2 thí sinh tại chi đoàn ấp Nam
 • 7
  1 thí sinh tại chi đoàn ấp Bắc
 • Xem thêm
106 thí sinh đã thi
 • 1
  43 thí sinh tại chi đoàn ấp Tây
 • 2
  25 thí sinh tại chi đoàn trường Mần Non
 • 3
  10 thí sinh tại chi đoàn ấp Phước Hữu
 • 4
  10 thí sinh tại chi đoàn trường Trần Văn Thượng
 • 5
  9 thí sinh tại CHi đoàn ấp Đông
 • 6
  4 thí sinh tại chi đoàn ấp Bắc
 • 7
  4 thí sinh tại chi đoàn ấp Nam
 • 8
  1 thí sinh tại chi đoàn Quân sự
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
54

Lượt đăng ký

106

Lượt thi

Đăng ký nhanh: