My Aloha
CUỘC THI "TÔI LÀ CÔNG DÂN TOÀN CẦU" LẦN THỨ I NĂM 2021
Cuộc thi nhằm thúc đẩy và tăng cường, kĩ năng, ngoại ngữ cho sinh viên trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay
bắt đầu

08h00

09/04/2021

kết thúc

21h00

09/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

38 thí sinh đăng ký
 • 1
  20 thí sinh tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 • 2
  9 thí sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 • 3
  4 thí sinh tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 • 4
  4 thí sinh tại Trường Đại học Duy Tân
 • 5
  1 thí sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kĩ thuật Y dược Đà Nẵng
31 thí sinh đã thi
 • 1
  19 thí sinh tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 • 2
  7 thí sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 • 3
  2 thí sinh tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 • 4
  2 thí sinh tại Trường Đại học Duy Tân
 • 5
  1 thí sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kĩ thuật Y dược Đà Nẵng
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
38

Lượt đăng ký

31

Lượt thi

Đăng ký nhanh: