My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ SỬ TÍCH ÔNG, BÀ CHỦ CHỢ CAO LÃNH
Tìm hiểu về sử tích ông, bà chủ chợ Cao Lãnh nhân lễ giỗ lần thứ 200
bắt đầu

00h00

24/07/2020

kết thúc

00h00

31/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

360 thí sinh đăng ký
 • 1
  152 thí sinh tại Xã Tân Thuận Tây
 • 2
  40 thí sinh tại Phường 2
 • 3
  39 thí sinh tại Phường 4
 • 4
  21 thí sinh tại Xã Mỹ Trà
 • 5
  19 thí sinh tại Phường 6
 • 6
  15 thí sinh tại Phường Hoà Thuận
 • 7
  12 thí sinh tại Xã Tịnh Thới
 • 8
  12 thí sinh tại Phường 11
 • 9
  11 thí sinh tại Phường Mỹ Phú
 • 10
  11 thí sinh tại Phường 1
 • 11
  10 thí sinh tại Xã Mỹ Tân
 • 12
  7 thí sinh tại Phường 3
 • 13
  6 thí sinh tại Xã Hoà An
 • 14
  5 thí sinh tại Xã Tân Thuận Đông
 • Xem thêm
345 thí sinh đã thi
 • 1
  152 thí sinh tại Xã Tân Thuận Tây
 • 2
  37 thí sinh tại Phường 2
 • 3
  37 thí sinh tại Phường 4
 • 4
  20 thí sinh tại Xã Mỹ Trà
 • 5
  18 thí sinh tại Phường 6
 • 6
  12 thí sinh tại Xã Mỹ Tân
 • 7
  12 thí sinh tại Phường Hoà Thuận
 • 8
  12 thí sinh tại Xã Tịnh Thới
 • 9
  10 thí sinh tại Phường Mỹ Phú
 • 10
  10 thí sinh tại Phường 11
 • 11
  8 thí sinh tại Phường 1
 • 12
  6 thí sinh tại Phường 3
 • 13
  6 thí sinh tại Xã Hoà An
 • 14
  5 thí sinh tại Xã Tân Thuận Đông
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
thống kê
360

Lượt đăng ký

345

Lượt thi

Đăng ký nhanh: