My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ PVD NHÂN DỊP 19 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
Với chủ đề “PVD - tình yêu trong tôi”. cuộc thi gồm 04 tuần, với 12 ngày thi (thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần)
bắt đầu

09h00

28/09/2020

kết thúc

23h55

28/09/2020

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

thống kê
4

Lượt đăng ký

9

Lượt thi

Đăng ký nhanh: