My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ PHÒNG CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC
Nâng cao nhận thức, hiểu biết và thái độ về quấy rối tình dục và bình đẳng giới tại nơi làm việc của người lao động.
bắt đầu

20h00

06/09/2020

kết thúc

20h00

09/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
385

Lượt đăng ký

655

Lượt thi

Đăng ký nhanh: