My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
bắt đầu

08h00

19/05/2020

kết thúc

16h00

19/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

605 thí sinh đăng ký
 • 1
  194 thí sinh tại Chi bộ 5
 • 2
  90 thí sinh tại Chi bộ 9
 • 3
  79 thí sinh tại Chi bộ 3
 • 4
  65 thí sinh tại Chi bộ 7
 • 5
  53 thí sinh tại Chi bộ 2
 • 6
  42 thí sinh tại Chi bộ 8
 • 7
  40 thí sinh tại Chi bộ 1
 • 8
  32 thí sinh tại Chi bộ 6
 • 9
  10 thí sinh tại Chi bộ 4
 • Xem thêm
1,169 thí sinh đã thi
 • 1
  301 thí sinh tại Chi bộ 3
 • 2
  264 thí sinh tại Chi bộ 5
 • 3
  142 thí sinh tại Chi bộ 9
 • 4
  126 thí sinh tại Chi bộ 7
 • 5
  109 thí sinh tại Chi bộ 6
 • 6
  91 thí sinh tại Chi bộ 2
 • 7
  64 thí sinh tại Chi bộ 8
 • 8
  54 thí sinh tại Chi bộ 1
 • 9
  18 thí sinh tại Chi bộ 4
 • Xem thêm
 • 1
  Hoàng Thị Thủy
  Chi bộ 3
 • 2
  Nhungle
  Chi bộ 3
 • 3
  Thị Tuyết Nhung
  Chi bộ 7
 • 4
  Nguyễn Đức Khánh
  Chi bộ 3
 • 5
  Nam Văn
  Chi bộ 5
 • 6
  Nguyễn dương thiên thanh
  Chi bộ 3
 • 7
  Vương thì Mỹ hiền
  Chi bộ 6
 • 8
  Phương Khanh
  Chi bộ 5
 • 9
  Nguyễn thị anh thư
  Chi bộ 7
 • 10
  Nguyen Dac Quan
  Chi bộ 5
 • 11
  Nguyễn Thị Thúy Duy
  Chi bộ 7
 • 12
  Võ Hữu Đạt
  Chi bộ 3
 • 13
  Trà My
  Chi bộ 5
 • 14
  Bạch Lan
  Chi bộ 5
 • 15
  Bích Duyên
  Chi bộ 5
 • 16
  Hieu Pham
  Chi bộ 2
 • 17
  BÙI THANH TUẤN
  Chi bộ 6
 • 18
  Đỗ Thị Huế
  Chi bộ 2
 • 19
  Vu Thi Nhan
  Chi bộ 2
 • 20
  Hoàng Thị Hương
  Chi bộ 7
 • Xem thêm
thống kê
605

Lượt đăng ký

1,169

Lượt thi

Đăng ký nhanh: