My Aloha
Cuộc thi Tìm hiểu về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Bộ luật Lao động năm 2019, truyền thống Công đoàn Việt Nam
bắt đầu

07h00

20/07/2020

kết thúc

23h00

25/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6,287 thí sinh đăng ký
 • 1
  2,156 thí sinh tại Công đoàn Ngành Giáo dục
 • 2
  805 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười
 • 3
  674 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Lấp Vò
 • 4
  376 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh
 • 5
  318 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế
 • 6
  239 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Cao Lãnh
 • 7
  237 thí sinh tại Công đoàn Viên chức Tỉnh
 • 8
  237 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Hồng Ngự
 • 9
  183 thí sinh tại Cụm Công đoàn các đơn vị Trung ương
 • 10
  172 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Ngự
 • 11
  163 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông
 • 12
  153 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc
 • 13
  112 thí sinh tại Cụm Công đoàn các đơn vị Địa phương
 • 14
  104 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Thanh Bình
 • 15
  100 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tân Hồng
 • 16
  87 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Lai Vung
 • 17
  68 thí sinh tại Cụm Công đoàn Ngân hàng Đồng Tháp
 • 18
  56 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành
 • 19
  47 thí sinh tại Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế
 • Xem thêm
12,949 thí sinh đã thi
 • 1
  4,711 thí sinh tại Công đoàn Ngành Giáo dục
 • 2
  1,594 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười
 • 3
  1,405 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Lấp Vò
 • 4
  875 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh
 • 5
  573 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế
 • 6
  494 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Cao Lãnh
 • 7
  440 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Hồng Ngự
 • 8
  378 thí sinh tại Công đoàn Viên chức Tỉnh
 • 9
  342 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Ngự
 • 10
  310 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông
 • 11
  297 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc
 • 12
  268 thí sinh tại Cụm Công đoàn các đơn vị Trung ương
 • 13
  246 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Lai Vung
 • 14
  221 thí sinh tại Cụm Công đoàn các đơn vị Địa phương
 • 15
  190 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Thanh Bình
 • 16
  173 thí sinh tại Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế
 • 17
  164 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tân Hồng
 • 18
  150 thí sinh tại Cụm Công đoàn Ngân hàng Đồng Tháp
 • 19
  118 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
6,287

Lượt đăng ký

12,949

Lượt thi

Đăng ký nhanh: