My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh
bắt đầu

21h20

18/05/2020

kết thúc

00h00

20/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

84 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
81 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  Nguyễn Đăng Khoa
 • 2
  Ý Tiên
 • 3
  Huỳnh Nguyễn Gia Vinh
 • 4
  Huỳnh Thị Cẩm Huỳnh
 • 5
  Lê Nguyễn Hoài An
 • 6
  Võ Hoàng Duy
 • 7
  Nguyễn Kim Thu
 • 8
  Phan Thị Huỳnh Như
 • 9
  Quỳnh Thơ Nguyễn Bùi
 • 10
  Nguyễn Phạm Cẩm Tú
 • 11
  Lưu Võ
 • 12
  Thương Thươnggggg
 • 13
  Phan Nguyễn Tường Vi
 • 14
  Bùi Lê Ngọc Trâm
 • 15
  Kim Thu
 • 16
  Thùy Dung
 • 17
  Bùi Nguyễn Ngọc Hân
 • 18
  Dương Thúy Vy
 • 19
  Trương Hồng Chi
 • 20
  Nguyễn Lan Anh
 • Xem thêm
Đơn vị tài trợ
thống kê
84

Lượt đăng ký

81

Lượt thi

Đăng ký nhanh: