My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CÁC NƯỚC ASEAN VÀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
Là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu cho đoàn viên, sinh viên trong toàn trường Đại học Công nghệ
bắt đầu

17h00

22/05/2020

kết thúc

17h00

29/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

315 thí sinh đăng ký
 • 1
  114 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 2
  85 thí sinh tại Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
 • 3
  71 thí sinh tại Khoa Điện tử Viễn thông
 • 4
  20 thí sinh tại Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ
 • 5
  12 thí sinh tại Bộ môn Công nghệ xây dựng và Giao thông
 • 6
  7 thí sinh tại Khoa Công nghệ Nông nghiệp
 • 7
  6 thí sinh tại Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano
 • Xem thêm
306 thí sinh đã thi
 • 1
  113 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 2
  74 thí sinh tại Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
 • 3
  72 thí sinh tại Khoa Điện tử Viễn thông
 • 4
  21 thí sinh tại Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ
 • 5
  13 thí sinh tại Bộ môn Công nghệ xây dựng và Giao thông
 • 6
  7 thí sinh tại Khoa Công nghệ Nông nghiệp
 • 7
  6 thí sinh tại Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano
 • Xem thêm
 • 1
  Trịnh Xuân Trình
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 2
  Trịnh Xuân Trọng
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 3
  Nguyễn Văn Ích
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 4
  Nguyễn Văn Lanh
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 5
  Trình
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 6
  Nguyễn Văn Cao
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 7
  Vũ Công Thi
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 8
  Phạm Văn Lực
  Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
 • 9
  Trịnh Xuân Trọng
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 10
  Nguyễn Văn Minh
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 11
  Nguyễn Thị Nga
  Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
 • 12
  Trịnh Ngọc Du
  Khoa Điện tử Viễn thông
 • 13
  Lực Phạm
  Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
 • 14
  Đào Thành Lộc
  Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
 • 15
  Nguyễn Văn Giáp
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 16
  Nguyễn Văn Bình
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 17
  Phạm Văn Lực
  Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
 • 18
  Phạm Lực
  Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
 • 19
  Triệu Gia Long
  Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ
 • 20
  Nguyễn Văn Nong
  Khoa Công nghệ thông tin
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
315

Lượt đăng ký

306

Lượt thi

Đăng ký nhanh: