My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ "BIÊN GIỚI VÀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM" NĂM 2021 (Vòng 1: Chủ đề Biển đảo)
Vòng 1: Thi tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam, thời gian: 19h-19h30 12/6/2021. Vòng 2: Thi tìm hiểu về Biên giới VIệt Nam , thời gian: 19h-19h30 15/6/2021
bắt đầu

19h00

12/06/2021

kết thúc

19h30

12/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

112 lượt đăng ký
 • 1
  20 thí sinh tại Đoàn THPT Hòa Hội
 • 2
  15 thí sinh tại Xã đoàn Tân Lâm
 • 3
  13 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Hưng
 • 4
  13 thí sinh tại Đoàn thị trấn Phước Bửu
 • 5
  8 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Hội
 • 6
  6 thí sinh tại Đoàn THPT Phước Bửu
 • 7
  5 thí sinh tại Xã đoàn Phước Tân
 • 8
  5 thí sinh tại Đoàn Trung tâm y tế
 • 9
  5 thí sinh tại Đoàn THPT Bưng Riềng
 • 10
  4 thí sinh tại Xã đoàn Bông Trang
 • 11
  4 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Hiệp
 • 12
  3 thí sinh tại Xã đoàn Xuyên Mộc
 • 13
  3 thí sinh tại Đoàn Công An
 • 14
  3 thí sinh tại Xã đoàn Bình Châu
 • 15
  2 thí sinh tại Xã đoàn Phước Thuận
 • 16
  1 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Bình
 • 17
  1 thí sinh tại Đoàn THPT Xuyên Mộc
 • 18
  1 thí sinh tại Xã đoàn Bưng Riềng
 • Xem thêm
112 lượt dự thi
 • 1
  20 thí sinh tại Đoàn THPT Hòa Hội
 • 2
  15 thí sinh tại Xã đoàn Tân Lâm
 • 3
  13 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Hưng
 • 4
  12 thí sinh tại Đoàn thị trấn Phước Bửu
 • 5
  8 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Hội
 • 6
  6 thí sinh tại Đoàn THPT Phước Bửu
 • 7
  6 thí sinh tại Xã đoàn Phước Tân
 • 8
  5 thí sinh tại Đoàn Trung tâm y tế
 • 9
  5 thí sinh tại Đoàn THPT Bưng Riềng
 • 10
  4 thí sinh tại Xã đoàn Bông Trang
 • 11
  4 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Hiệp
 • 12
  3 thí sinh tại Đoàn Công An
 • 13
  3 thí sinh tại Xã đoàn Xuyên Mộc
 • 14
  3 thí sinh tại Xã đoàn Bình Châu
 • 15
  2 thí sinh tại Xã đoàn Phước Thuận
 • 16
  1 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Bình
 • 17
  1 thí sinh tại Đoàn THPT Xuyên Mộc
 • 18
  1 thí sinh tại Xã đoàn Bưng Riềng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
112

Lượt đăng ký

112

Lượt thi

Đăng ký nhanh: