My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày từ ngày 22/7/2021 cho đến 25/7/2021
bắt đầu

00h00

22/07/2021

kết thúc

23h59

25/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

80 lượt đăng ký
 • 1
  14 thí sinh tại Tổ dân phố số 9
 • 2
  13 thí sinh tại Tổ dân phố số 11
 • 3
  12 thí sinh tại Tổ dân phố số 1
 • 4
  10 thí sinh tại Tổ dân phố số 2
 • 5
  7 thí sinh tại Tổ dân phố số 16
 • 6
  5 thí sinh tại Tổ dân phố số 17
 • 7
  3 thí sinh tại Tổ dân phố số 18
 • 8
  3 thí sinh tại Tổ dân phố số 12
 • 9
  3 thí sinh tại Tổ dân phố số 13
 • 10
  2 thí sinh tại Tổ dân phố số 6
 • 11
  2 thí sinh tại Tổ dân phố số 15
 • 12
  2 thí sinh tại Tổ dân phố số 8
 • 13
  2 thí sinh tại Tổ dân phố số 3
 • 14
  1 thí sinh tại Tổ dân phố số 7
 • 15
  1 thí sinh tại Tổ dân phố số 4
 • Xem thêm
120 lượt dự thi
 • 1
  32 thí sinh tại Tổ dân phố số 11
 • 2
  23 thí sinh tại Tổ dân phố số 9
 • 3
  17 thí sinh tại Tổ dân phố số 1
 • 4
  11 thí sinh tại Tổ dân phố số 2
 • 5
  6 thí sinh tại Tổ dân phố số 16
 • 6
  5 thí sinh tại Tổ dân phố số 12
 • 7
  5 thí sinh tại Tổ dân phố số 17
 • 8
  4 thí sinh tại Tổ dân phố số 6
 • 9
  4 thí sinh tại Tổ dân phố số 3
 • 10
  3 thí sinh tại Tổ dân phố số 18
 • 11
  3 thí sinh tại Tổ dân phố số 13
 • 12
  2 thí sinh tại Tổ dân phố số 15
 • 13
  2 thí sinh tại Tổ dân phố số 8
 • 14
  2 thí sinh tại Tổ dân phố số 4
 • 15
  1 thí sinh tại Tổ dân phố số 7
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
80

Lượt đăng ký

120

Lượt thi

Đăng ký nhanh: