banner
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
bắt đầu

00h00

22/07/2021

kết thúc

23h59

25/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

77
Lượt đăng kí
 • 1 14 thí sinh tại Tổ dân phố số 9
 • 2 13 thí sinh tại Tổ dân phố số 1
 • 3 13 thí sinh tại Tổ dân phố số 11
 • 4 10 thí sinh tại Tổ dân phố số 2
 • 5 5 thí sinh tại Tổ dân phố số 17
 • 6 4 thí sinh tại Tổ dân phố số 16
 • 7 3 thí sinh tại Tổ dân phố số 12
 • 8 3 thí sinh tại Tổ dân phố số 13
 • 9 3 thí sinh tại Tổ dân phố số 18
 • 10 2 thí sinh tại Tổ dân phố số 3
Xem thêm
120
Lượt dự thi
 • 1 32 thí sinh tại Tổ dân phố số 11
 • 2 23 thí sinh tại Tổ dân phố số 9
 • 3 17 thí sinh tại Tổ dân phố số 1
 • 4 11 thí sinh tại Tổ dân phố số 2
 • 5 6 thí sinh tại Tổ dân phố số 16
 • 6 5 thí sinh tại Tổ dân phố số 12
 • 7 5 thí sinh tại Tổ dân phố số 17
 • 8 4 thí sinh tại Tổ dân phố số 3
 • 9 4 thí sinh tại Tổ dân phố số 6
 • 10 3 thí sinh tại Tổ dân phố số 18
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thị Thu Trang
 • 2Nguyễn Diệu Hương
 • 3Ngô Doãn Việt
 • 4Nguyễn Duy Phương
 • 5Ngô Doãn Hiếu
 • 6Nguyễn Đình Khang
 • 7Phạm Phi Dũng
 • 8Ngô Thị Mỹ Duyên
 • 9Đỗ Thị Hồng Ngọc
 • 10Ngô Thảo Hiên
Xem thêm
12025