My Aloha
Cuộc thi "Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp"
Tìm hiểu các kiến thức cơ bản liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
bắt đầu

09h00

15/03/2021

kết thúc

23h00

15/05/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

21 thí sinh đăng ký
 • 1
  12 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
 • 2
  3 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÒA ÁN - VIỆN KIỂM SÁT
 • 3
  1 thí sinh tại ĐOÀN THANH NIÊN XÃ THẠNH BẮC
 • 4
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN - GDTX
 • 5
  1 thí sinh tại ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN HUYỆN
 • 6
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHỐI NHÀ NƯỚC 2
 • 7
  1 thí sinh tại ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TÂN BÌNH
 • 8
  1 thí sinh tại ĐOÀN THANH NIÊN XÃ MỎ CÔNG
 • Xem thêm
12 thí sinh đã thi
 • 1
  9 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
 • 2
  1 thí sinh tại ĐOÀN THANH NIÊN XÃ THẠNH BẮC
 • 3
  1 thí sinh tại ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN HUYỆN
 • 4
  1 thí sinh tại ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TÂN BÌNH
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ hai, 22/02/2021

Thông tin liên hệ

Thứ hai, 22/02/2021

Thời gian dự thi

Thứ hai, 22/02/2021

Thể lệ Cuộc thi

Thứ hai, 22/02/2021

Tài liệu tham khảo


Tin tức

thống kê
21

Lượt đăng ký

12

Lượt thi

Đăng ký nhanh: