My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Trong thời gian 20 phút, thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.
bắt đầu

09h30

20/04/2021

kết thúc

23h45

22/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6,979 thí sinh đăng ký
 • 1
  2,690 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2
  1,321 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3
  576 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 4
  435 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 5
  424 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 6
  273 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 7
  245 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 8
  188 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 9
  164 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 10
  132 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 11
  124 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 12
  117 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 13
  80 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 14
  78 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 15
  73 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
 • 16
  40 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 17
  14 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
 • 18
  4 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh
 • Xem thêm
21,590 thí sinh đã thi
 • 1
  8,302 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2
  2,599 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3
  2,410 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 4
  1,794 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 5
  1,602 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 6
  1,133 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 7
  900 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 8
  870 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 9
  581 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 10
  310 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 11
  263 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 12
  253 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 13
  203 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 14
  150 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
 • 15
  106 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 16
  89 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 17
  20 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
 • 18
  5 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  Phan Anh Khoa
  Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thông báo ban tổ chức


Đơn vị tài trợ
thống kê
6,979

Lượt đăng ký

21,590

Lượt thi

Đăng ký nhanh: