My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT LỆ AN TOÀN GIAO THÔNG” THÁNG 5/2021
bắt đầu

08h00

08/05/2021

kết thúc

23h00

09/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

299 thí sinh đăng ký
 • 1
  67 thí sinh tại Chi Đoàn CNT60
 • 2
  56 thí sinh tại Chi Đoàn KPM61
 • 3
  49 thí sinh tại Chi Đoàn TTM61
 • 4
  37 thí sinh tại Chi Đoàn CNT61
 • 5
  33 thí sinh tại Chi Đoàn KPM60
 • 6
  33 thí sinh tại Chi Đoàn TTM60
 • 7
  15 thí sinh tại Chi Đoàn TTM59
 • 8
  3 thí sinh tại Chi Đoàn CNT59
 • 9
  3 thí sinh tại Chi Đoàn CNT58
 • 10
  1 thí sinh tại Chi Đoàn KPM58
 • 11
  1 thí sinh tại Chi Đoàn KPM59
 • 12
  1 thí sinh tại Chi Đoàn TTM58
 • Xem thêm
337 thí sinh đã thi
 • 1
  80 thí sinh tại Chi Đoàn CNT60
 • 2
  65 thí sinh tại Chi Đoàn KPM61
 • 3
  57 thí sinh tại Chi Đoàn TTM61
 • 4
  40 thí sinh tại Chi Đoàn CNT61
 • 5
  37 thí sinh tại Chi Đoàn KPM60
 • 6
  34 thí sinh tại Chi Đoàn TTM60
 • 7
  14 thí sinh tại Chi Đoàn TTM59
 • 8
  3 thí sinh tại Chi Đoàn CNT58
 • 9
  3 thí sinh tại Chi Đoàn CNT59
 • 10
  2 thí sinh tại Chi Đoàn KPM58
 • 11
  1 thí sinh tại Chi Đoàn TTM58
 • 12
  1 thí sinh tại Chi Đoàn KPM59
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
299

Lượt đăng ký

337

Lượt thi

Đăng ký nhanh: