My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến "Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng"
Cuộc thi dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn tỉnh nhằm chào mừng Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII Đảng Cộng sản VN
bắt đầu

08h00

05/09/2020

kết thúc

16h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

15,677 thí sinh đăng ký
 • 1
  2,051 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn
 • 2
  1,771 thí sinh tại Công đoàn Y tế
 • 3
  1,543 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn
 • 4
  1,436 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phước
 • 5
  1,252 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục
 • 6
  1,002 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ
 • 7
  976 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân
 • 8
  960 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Cát
 • 9
  938 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tây Sơn
 • 10
  932 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hoài Nhơn
 • 11
  910 thí sinh tại Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh
 • 12
  878 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 13
  501 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh
 • 14
  159 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện An Lão
 • 15
  139 thí sinh tại Công đoàn cơ sở đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh
 • 16
  122 thí sinh tại Công đoàn Khu kinh tế
 • 17
  107 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vân Canh
 • Xem thêm
30,324 thí sinh đã thi
 • 1
  3,716 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn
 • 2
  3,388 thí sinh tại Công đoàn Y tế
 • 3
  3,055 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn
 • 4
  2,848 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phước
 • 5
  2,253 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục
 • 6
  2,223 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân
 • 7
  2,109 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ
 • 8
  1,851 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hoài Nhơn
 • 9
  1,777 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Cát
 • 10
  1,738 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tây Sơn
 • 11
  1,723 thí sinh tại Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh
 • 12
  1,504 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 13
  1,096 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh
 • 14
  335 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện An Lão
 • 15
  247 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vân Canh
 • 16
  247 thí sinh tại Công đoàn cơ sở đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh
 • 17
  214 thí sinh tại Công đoàn Khu kinh tế
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
15,677

Lượt đăng ký

30,324

Lượt thi

Đăng ký nhanh: