My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - TUẦN 3
Là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước
bắt đầu

00h00

22/03/2021

kết thúc

23h55

28/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

529 thí sinh đăng ký
 • 1
  244 thí sinh tại Khoa Kinh tế Chính Trị
 • 2
  166 thí sinh tại Viện Quản trị Kinh doanh
 • 3
  66 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 4
  25 thí sinh tại Khoa Kinh tế Phát triển
 • 5
  20 thí sinh tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
 • 6
  8 thí sinh tại Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • Xem thêm
698 thí sinh đã thi
 • 1
  354 thí sinh tại Khoa Kinh tế Chính Trị
 • 2
  201 thí sinh tại Viện Quản trị Kinh doanh
 • 3
  77 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 4
  29 thí sinh tại Khoa Kinh tế Phát triển
 • 5
  25 thí sinh tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
 • 6
  12 thí sinh tại Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
529

Lượt đăng ký

698

Lượt thi

Đăng ký nhanh: