My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2020
bắt đầu

00h00

15/05/2020

kết thúc

00h00

16/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,429 thí sinh đăng ký
 • 1
  592 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 2
  130 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 • 3
  124 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 4
  113 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 5
  95 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 6
  62 thí sinh tại KHÁC
 • 7
  61 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 8
  56 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
 • 9
  43 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 10
  32 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 11
  29 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 12
  19 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 13
  14 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 14
  13 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT TRƯỜNG CHINH
 • 15
  12 thí sinh tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 16
  8 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY
 • 17
  5 thí sinh tại CHI ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT
 • 18
  4 thí sinh tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 12
 • 19
  3 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12
 • 20
  3 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP
 • Xem thêm
2,006 thí sinh đã thi
 • 1
  716 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 2
  290 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 • 3
  178 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 4
  131 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 5
  128 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 6
  97 thí sinh tại KHÁC
 • 7
  79 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
 • 8
  76 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 9
  66 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 10
  61 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 11
  39 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 12
  33 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT TRƯỜNG CHINH
 • 13
  28 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 14
  23 thí sinh tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 15
  16 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 16
  9 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY
 • 17
  8 thí sinh tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 12
 • 18
  6 thí sinh tại CHI ĐOÀN THI HÀNH ÁN
 • 19
  5 thí sinh tại CHI ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT
 • 20
  3 thí sinh tại CHI ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
1,429

Lượt đăng ký

2,006

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi