My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em
Tuyên tuyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em: Luật Trẻ em năm 2016; Bộ luật Hình sự năm 2015
bắt đầu

10h00

05/10/2020

kết thúc

10h00

05/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Thông báo ban tổ chức

Thứ ba, 29/09/2020

Kế hoạch

Thứ ba, 29/09/2020

Liên hệ

Thứ hai, 28/09/2020

THỂ LỆ

thống kê
5,497

Lượt đăng ký

7,330

Lượt thi

Đăng ký nhanh: