banner
Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến quận Hải Châu năm 2022
bắt đầu

00h00

07/11/2022

kết thúc

23h59

20/11/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

334
Lượt đăng kí
 • Chưa phân nhóm để thống kê
561
Lượt dự thi
 • Chưa phân nhóm để thống kê
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Hoàng Phương Dung
 • 2Thanh Tùng Đỗ
 • 3Hồ Văn Minh Quân
 • 4Huỳnh Kim Thanh
 • 5Thiều Anh Tuấn
 • 6Đặng Đình Đông
 • 7Thảo Hồ Xuân
 • 8Nguyễn Thị Thuỳ Trâm
 • 9Đoàn Minh Cường
 • 10Thái Văn Cần
Xem thêm
31388