My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  31 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Lai Uyên
 • 2
  29 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Khối cơ quan Công ty
 • 3
  27 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 4
  12 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CP KCN Tân Bình
 • 5
  10 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Hội Nghĩa
 • 6
  8 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Tân Hưng
 • 7
  6 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xí Nghiệp CKCB & XD
 • 8
  5 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Bố Lá
 • 9
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Hưng Hòa
 • 10
  1 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CPCS Trường Phát
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  814 lượt thi tại Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 2
  657 lượt thi tại Đoàn cơ sở NTCS Lai Uyên
 • 3
  527 lượt thi tại Chi đoàn cơ sở Khối cơ quan Công ty
 • 4
  225 lượt thi tại Chi đoàn cơ sở Công ty CP KCN Tân Bình
 • 5
  105 lượt thi tại Đoàn cơ sở NTCS Tân Hưng
 • 6
  75 lượt thi tại Đoàn cơ sở Xí Nghiệp CKCB & XD
 • 7
  35 lượt thi tại Đoàn cơ sở NTCS Hội Nghĩa
 • 8
  7 lượt thi tại Đoàn cơ sở NTCS Bố Lá
 • 9
  1 lượt thi tại Đoàn cơ sở NTCS Hưng Hòa
 • 10
  1 lượt thi tại Chi đoàn cơ sở Công ty CPCS Trường Phát
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 130
  Tổng lượt đăng ký
 • 2,447
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Hoàng Cường

Địa chỉ:
Tel: 0962091019
Email: doanthanhnien@phr.vn

Đăng ký nhanh: