My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  6 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Khối cơ quan Công ty
 • 2
  2 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CP KCN Tân Bình
 • 3
  1 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CPCS Trường Phát
 • 4
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 5
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Bố Lá
 • 6
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Tân Hưng
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  17 lượt thi tại Chi đoàn cơ sở Khối cơ quan Công ty
 • 2
  1 lượt thi tại Chi đoàn cơ sở Công ty CPCS Trường Phát
 • 3
  1 lượt thi tại Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 4
  1 lượt thi tại Đoàn cơ sở NTCS Bố Lá
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 12
  Tổng lượt đăng ký
 • 20
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Hoàng Cường

Địa chỉ:
Tel: 0962091019
Email: doanthanhnien@phr.vn

Đăng ký nhanh: