My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU "PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG" TRONG ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
CUỘC THI TÌM HIỂU "PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG" TRONG ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
bắt đầu

00h00

15/11/2020

kết thúc

23h00

12/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,137 thí sinh đăng ký
 • 1
  342 thí sinh tại Công đoàn Ngành Giáo dục
 • 2
  163 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Mỹ
 • 3
  142 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 4
  140 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Long Khánh
 • 5
  59 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 6
  56 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai
 • 7
  47 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 8
  46 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Định Quán
 • 9
  35 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 10
  32 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch
 • 11
  27 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 12
  25 thí sinh tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa
 • 13
  10 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất
 • 14
  6 thí sinh tại Công đoàn cơ sở Tổng công ty Tín Nghĩa
 • 15
  3 thí sinh tại Công đoàn cơ sở công ty CP ô tô Trường Hải
 • 16
  2 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
 • 17
  1 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp
 • 18
  1 thí sinh tại Công đoàn Ngành Y tế
 • Xem thêm
3,235 thí sinh đã thi
 • 1
  889 thí sinh tại Công đoàn Ngành Giáo dục
 • 2
  546 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 3
  431 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Mỹ
 • 4
  271 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 5
  266 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Long Khánh
 • 6
  141 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 7
  124 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai
 • 8
  123 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Định Quán
 • 9
  109 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 10
  98 thí sinh tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa
 • 11
  96 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch
 • 12
  85 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Long Thành
 • 13
  24 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất
 • 14
  10 thí sinh tại Công đoàn cơ sở Tổng công ty Tín Nghĩa
 • 15
  9 thí sinh tại Công đoàn cơ sở công ty CP ô tô Trường Hải
 • 16
  5 thí sinh tại Công đoàn Ngành Y tế
 • 17
  3 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp
 • 18
  3 thí sinh tại Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
 • 19
  2 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Xuân Lộc
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Khả Thục Vi
  Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 2
  Nguyễn Minh Tuấn
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 3
  Huỳnh Hồng Thanh
  Công đoàn Ngành Giáo dục
 • 4
  Nguyễn Hà Tiểu Mi
  Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 5
  Nguyễn Bảo Đức
  Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 6
  Nguyễn Minh Tuấn
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 7
  Nguyễn Minh Nhựt
  Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 8
  Đặng Thị Phương Trang
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 9
  Chau
  Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 10
  Trần Trọng Tâm
  Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 11
  Hoàng Oanh
  Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 12
  Hồ Bá Hồng
  Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 13
  An Nguyen
  Công đoàn Ngành Y tế
 • 14
  Thanh
  Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 15
  Đặng Thị Phương Trang
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 16
  Nguyễn Thành Tân
  Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • 17
  Nguyễn Thành Tâm
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 18
  Quang Trung
  Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom
 • 19
  Khoa
  Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Cửu
 • 20
  Lê Tuấn Minh
  Liên đoàn Lao động Thành phố Biên Hòa
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
1,137

Lượt đăng ký

3,235

Lượt thi

Đăng ký nhanh: