My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH KHOA TĐG-KDBĐS (TUẦN 2)
Cuộc thi diễn ra trong 2 tuần. Sinh viên trả lời đúng 10/20 câu hỏi và tham gia đủ 2 tuần thi sẽ được ghi nhận điểm rèn luyện
bắt đầu

19h00

03/05/2021

kết thúc

19h00

05/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

683 thí sinh đăng ký
 • 1
  128 thí sinh tại Khoa Thương mại
 • 2
  98 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 3
  90 thí sinh tại Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản
 • 4
  89 thí sinh tại Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 5
  72 thí sinh tại Khoa Du lịch
 • 6
  63 thí sinh tại Khoa Marketing
 • 7
  61 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 8
  36 thí sinh tại Khoa Thuế - Hải quan
 • 9
  26 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 10
  17 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 11
  3 thí sinh tại Khoa Kinh tế - Luật
 • Xem thêm
907 thí sinh đã thi
 • 1
  193 thí sinh tại Khoa Thương mại
 • 2
  186 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 3
  113 thí sinh tại Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 4
  97 thí sinh tại Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản
 • 5
  89 thí sinh tại Khoa Du lịch
 • 6
  69 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 7
  67 thí sinh tại Khoa Marketing
 • 8
  43 thí sinh tại Khoa Thuế - Hải quan
 • 9
  27 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 10
  18 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 11
  5 thí sinh tại Khoa Kinh tế - Luật
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
683

Lượt đăng ký

907

Lượt thi

Đăng ký nhanh: