My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH AN GIANG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025 (TUẦN 2)
bắt đầu

00h00

22/02/2021

kết thúc

23h30

28/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4,542 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,438 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2
  918 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 3
  734 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 4
  386 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 5
  346 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 6
  251 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7
  119 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh
 • 8
  91 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 9
  50 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 10
  48 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 11
  42 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 12
  37 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
 • 13
  27 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 14
  26 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
 • 15
  12 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 16
  9 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 17
  5 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 18
  3 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • Xem thêm
6,798 thí sinh đã thi
 • 1
  2,501 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2
  1,149 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 3
  1,045 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 4
  542 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 5
  496 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 6
  372 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7
  190 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh
 • 8
  119 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 9
  64 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 10
  64 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 11
  57 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
 • 12
  54 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 13
  54 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 14
  42 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
 • 15
  19 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 16
  15 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 17
  9 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 18
  6 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Đơn vị tài trợ
thống kê
4,542

Lượt đăng ký

6,798

Lượt thi

Đăng ký nhanh: