My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự, thị xã Phước Long năm 2021
Cuộc thi do Thị đoàn Phước Long tổ chức nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
bắt đầu

15h45

23/02/2021

kết thúc

17h00

01/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

482 thí sinh đăng ký
 • 1
  112 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
 • 2
  45 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THÁC MƠ
 • 3
  40 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH
 • 4
  37 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 • 5
  34 thí sinh tại ĐOÀN XÃ PHƯỚC TÍN
 • 6
  32 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG SƠN GIANG
 • 7
  31 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG LONG THỦY
 • 8
  30 thí sinh tại CHI ĐOÀN CÔNG AN THỊ XÃ
 • 9
  30 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG LONG PHƯỚC
 • 10
  18 thí sinh tại CHI ĐOÀN BCH QUÂN SỰ THỊ XÃ
 • 11
  17 thí sinh tại ĐỐI TƯỢNG KHÁC
 • 12
  16 thí sinh tại ĐOÀN XÃ LONG GIANG
 • 13
  12 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG
 • 14
  7 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHỐI VẬN
 • 15
  6 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUỸ TÍN DỤNG PHƯỚC BÌNH
 • 16
  5 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHỐI TỰ PHÁP
 • 17
  5 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM GDTX GDNN
 • 18
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ TX
 • 19
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN LIÊN CƠ QUAN
 • 20
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ
 • Xem thêm
833 thí sinh đã thi
 • 1
  154 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
 • 2
  79 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 • 3
  73 thí sinh tại ĐOÀN XÃ PHƯỚC TÍN
 • 4
  72 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THÁC MƠ
 • 5
  60 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG SƠN GIANG
 • 6
  58 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG LONG PHƯỚC
 • 7
  56 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH
 • 8
  55 thí sinh tại CHI ĐOÀN CÔNG AN THỊ XÃ
 • 9
  54 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG LONG THỦY
 • 10
  35 thí sinh tại ĐỐI TƯỢNG KHÁC
 • 11
  30 thí sinh tại CHI ĐOÀN BCH QUÂN SỰ THỊ XÃ
 • 12
  28 thí sinh tại ĐOÀN XÃ LONG GIANG
 • 13
  25 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG
 • 14
  18 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUỸ TÍN DỤNG PHƯỚC BÌNH
 • 15
  15 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHỐI VẬN
 • 16
  8 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHỐI TỰ PHÁP
 • 17
  6 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM GDTX GDNN
 • 18
  4 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ TX
 • 19
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN LIÊN CƠ QUAN
 • 20
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Tâm
  CHI ĐOÀN CÔNG AN THỊ XÃ
 • 2
  Quách Đại Vũ
  CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG
 • 3
  Nguyễn Thị Chúc
  CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG
 • 4
  Lanh
  ĐỐI TƯỢNG KHÁC
 • 5
  Hoàng Tâm
  CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG
 • 6
  Mai Bình
  CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG
 • 7
  HIEN
  ĐOÀN PHƯỜNG THÁC MƠ
 • 8
  Hà Điệp
  ĐỐI TƯỢNG KHÁC
 • 9
  Tho Vo
  ĐOÀN PHƯỜNG SƠN GIANG
 • 10
  Minh Tuấn
  CHI ĐOÀN CÔNG AN THỊ XÃ
 • 11
  Trần Ánh Ngọc
  ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
 • 12
  Nguyễn Ngọc Hân
  ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
 • 13
  Phat Vu
  ĐOÀN PHƯỜNG THÁC MƠ
 • 14
  Son
  CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG
 • 15
  Thuong
  ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH
 • 16
  Nguyễn Thị Phương Thảo
  ĐOÀN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 • 17
  Trần Phương Thanh
  CHI ĐOÀN QUỸ TÍN DỤNG PHƯỚC BÌNH
 • 18
  Cao thị liên
  ĐOÀN PHƯỜNG LONG THỦY
 • 19
  Võ Đức Bình Thường
  CHI ĐOÀN QUỸ TÍN DỤNG PHƯỚC BÌNH
 • 20
  Nội Quốc Hưng
  ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
482

Lượt đăng ký

833

Lượt thi

Đăng ký nhanh: