My Aloha
CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ VÀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
Cuộc thi diễn ra trong vòng 3 ngày
bắt đầu

00h00

20/05/2021

kết thúc

10h00

21/05/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

3 thí sinh đăng ký
  • 1
    2 thí sinh tại LỚP 11 CHUYÊN SỬ - ĐỊA
  • 2
    1 thí sinh tại LỚP 10 CHUYÊN SỬ - ĐỊA
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
3

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: