banner
Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học SPKT Hưng Yên"
bắt đầu

10h47

22/11/2021

kết thúc

16h00

03/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

5493
Lượt đăng kí
 • 1 1,305 thí sinh tại Liên chi Đoàn Cơ khí Động lực
 • 2 1,234 thí sinh tại Liên chi Đoàn Điện - Điện tử
 • 3 873 thí sinh tại Liên chi Đoàn Cơ khí
 • 4 852 thí sinh tại Liên chi Đoàn Công nghệ Thông tin
 • 5 459 thí sinh tại Liên chi Đoàn Kinh tế
 • 6 359 thí sinh tại Liên chi Đoàn Ngoại ngữ
 • 7 269 thí sinh tại Liên chi đoàn Công nghệ May & Thời trang
 • 8 153 thí sinh tại Liên chi Đoàn Cơ sở Hải Dương
 • 9 28 thí sinh tại Cán bộ Giảng viên
 • 10 12 thí sinh tại Liên chi đoàn Công nghệ Hóa học & Môi trường
Xem thêm
6543
Lượt dự thi
 • 1 1,508 thí sinh tại Liên chi Đoàn Cơ khí Động lực
 • 2 1,343 thí sinh tại Liên chi Đoàn Điện - Điện tử
 • 3 1,129 thí sinh tại Liên chi Đoàn Công nghệ Thông tin
 • 4 1,051 thí sinh tại Liên chi Đoàn Cơ khí
 • 5 533 thí sinh tại Liên chi Đoàn Kinh tế
 • 6 406 thí sinh tại Liên chi Đoàn Ngoại ngữ
 • 7 328 thí sinh tại Liên chi đoàn Công nghệ May & Thời trang
 • 8 194 thí sinh tại Liên chi Đoàn Cơ sở Hải Dương
 • 9 36 thí sinh tại Cán bộ Giảng viên
 • 10 15 thí sinh tại Liên chi đoàn Công nghệ Hóa học & Môi trường
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lê Văn Huy
 • 2Lê Hải Kiên
 • 3Trần Trung Hải
 • 4Nguyễn Hồng Quân
 • 5Thu Thuỷ
 • 6Lê Hg Phát
 • 7Hoàng Đức Anh
 • 8Đỗ Thị Mai Duyên
 • 9Vũ Mạnh Hùng
 • 10Vương Ngọc Ước
Xem thêm
20716