My Aloha
Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quê em"
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phuơng huyện Đất Đỏ dành cho học sinh THPT
bắt đầu

00h00

30/11/2020

kết thúc

22h00

06/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

384 thí sinh đăng ký
996 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 20/11/2020

Tài liệu tham khảo (tuần 2)


Tin tức

thống kê
384

Lượt đăng ký

996

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi