My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba_Tuần 2
Cuộc thi nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Cuba.
bắt đầu

00h00

15/10/2020

kết thúc

00h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

525 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
524 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  Minh Thư
 • 2
  Hoàng Trúc
 • 3
  H HUỆ
 • 4
  Trương Minh Uyên
 • 5
  Tô Thị Kim Vượng
 • 6
  Siu H Nhúy
 • 7
  Quỳnh Trang
 • 8
  Út Thương
 • 9
  Tường Vi
 • 10
  Nguyễn Nữ Thảo Uyên
 • 11
  Hà Thị Thu Vân
 • 12
  Bé Truyền
 • 13
  Nguyen Viet
 • 14
  Thanh Phạm
 • 15
  Trịnh Thị Ngọc Ánh
 • 16
  Vu Hoang
 • 17
  Nguyễn Thị Xuân Mai
 • 18
  H'Ha
 • 19
  Mây Mây
 • 20
  Hoàng My
 • Xem thêm
thống kê
525

Lượt đăng ký

524

Lượt thi

Đăng ký nhanh: