My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba_Tuần 2
Cuộc thi nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Cuba.
bắt đầu

00h00

15/10/2020

kết thúc

01h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

619 thí sinh đăng ký
618 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
619

Lượt đăng ký

618

Lượt thi

Đăng ký nhanh: