My Aloha
Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba_Tuần 1
Tuyên truyền lịch sử 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba.
bắt đầu

00h00

01/10/2020

kết thúc

23h55

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

433 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
431 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  Nay H'Đao
 • 2
  Hoa Rolan
 • 3
  Con Trưởng
 • 4
  Trương Việt Kiều
 • 5
  Bé Truyền
 • 6
  Quỳnh
 • 7
  Rơ Châm H’Dat
 • 8
  Nay H Vân
 • 9
  Dương's Dương's
 • 10
  Hà Như Mai
 • 11
  Rơ Châm Thương
 • 12
  Nguyệt Sầm
 • 13
  Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 • 14
  Byă LuyẾn
 • 15
  Trần Hoàng Lan
 • 16
  Trần Tiến Dũng
 • 17
  Viết Huyền Trân
 • 18
  Võ Thị Phương Thảo
 • 19
  Phương Nhi
 • 20
  Trương Công Quốc Sang
 • Xem thêm
thống kê
433

Lượt đăng ký

431

Lượt thi

Đăng ký nhanh: