My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ KIẾN THỨC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN trên địa bàn xã
bắt đầu

00h00

24/03/2020

kết thúc

00h00

03/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

161 thí sinh đăng ký
 • 1
  45 thí sinh tại Chi đoàn Dưỡng Mông
 • 2
  41 thí sinh tại Chi đoàn Phù Sa
 • 3
  28 thí sinh tại Chi đoàn Trung Vĩnh
 • 4
  17 thí sinh tại Chi đoàn Bà Rén
 • 5
  9 thí sinh tại Chi đoàn trường Mẫu Giáo
 • 6
  7 thí sinh tại Chi đoàn Xuân Phú
 • 7
  7 thí sinh tại Chi đoàn Thạnh Hòa
 • 8
  6 thí sinh tại Chi đoàn Dưỡng Xuân
 • 9
  1 thí sinh tại Chi đoàn DQCĐ xã
 • Xem thêm
1,305 thí sinh đã thi
 • 1
  626 thí sinh tại Chi đoàn Dưỡng Mông
 • 2
  323 thí sinh tại Chi đoàn Trung Vĩnh
 • 3
  180 thí sinh tại Chi đoàn Phù Sa
 • 4
  64 thí sinh tại Chi đoàn Thạnh Hòa
 • 5
  52 thí sinh tại Chi đoàn Bà Rén
 • 6
  27 thí sinh tại Chi đoàn Dưỡng Xuân
 • 7
  25 thí sinh tại Chi đoàn trường Mẫu Giáo
 • 8
  6 thí sinh tại Chi đoàn Xuân Phú
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn DQCĐ xã
 • Xem thêm
 • 1
  Võ Hoàng Quý
  Chi đoàn Phù Sa
 • 2
  Thảo Nguyên
  Chi đoàn trường Mẫu Giáo
 • 3
  Lê Hiệp
  Chi đoàn Bà Rén
 • 4
  Nguyễn thị lý
  Chi đoàn DQCĐ xã

Thông báo ban tổ chức

thống kê
161

Lượt đăng ký

1,305

Lượt thi

Đăng ký nhanh: