My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2020)
bắt đầu

07h30

20/03/2020

kết thúc

17h30

29/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

55 thí sinh đăng ký
 • 1
  17 thí sinh tại An Lạc
 • 2
  12 thí sinh tại Tây Hồ
 • 3
  11 thí sinh tại Dạ Lan Hương
 • 4
  9 thí sinh tại Sào Nam
 • 5
  2 thí sinh tại Phước An
 • 6
  2 thí sinh tại Quân sự
 • 7
  2 thí sinh tại Công an
 • Xem thêm
39 thí sinh đã thi
 • 1
  11 thí sinh tại Dạ Lan Hương
 • 2
  9 thí sinh tại An Lạc
 • 3
  9 thí sinh tại Tây Hồ
 • 4
  9 thí sinh tại Sào Nam
 • 5
  1 thí sinh tại Quân sự
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
55

Lượt đăng ký

39

Lượt thi

Đăng ký nhanh: