My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC TRỰC TUYẾN
Chủ đề "Tuổi trẻ thị xã Dĩ An tham gia thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chung tay xây dựng đô thị Dĩ An"
bắt đầu

00h00

06/05/2019

kết thúc

23h55

26/05/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,021 thí sinh đăng ký
 • 1
  276 thí sinh tại Đoàn phường Dĩ An
 • 2
  137 thí sinh tại Đoàn phường Tân Đông Hiệp
 • 3
  93 thí sinh tại Đoàn phường Bình An
 • 4
  88 thí sinh tại Đoàn phường Đông Hoà
 • 5
  84 thí sinh tại Đoàn phường An Bình
 • 6
  55 thí sinh tại Đoàn phường Tân Bình
 • 7
  47 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thắng
 • 8
  45 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an
 • 9
  32 thí sinh tại Khác
 • 10
  22 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 11
  18 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX
 • 12
  17 thí sinh tại Chi đoàn Chi cục thuế
 • 13
  15 thí sinh tại Đoàn trường Trung cấp nghề Dĩ An
 • 14
  11 thí sinh tại Chi đoàn Bưu điện
 • 15
  11 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 16
  11 thí sinh tại Chi đoàn Liên cơ quan
 • 17
  10 thí sinh tại Đoàn trường THPT Dĩ An
 • 18
  7 thí sinh tại Chi đoàn phòng Quản lý đô thị
 • 19
  7 thí sinh tại Chi đoàn Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất
 • 20
  6 thí sinh tại Chi đoàn Ban Quản lý dự án
 • Xem thêm
1,135 thí sinh đã thi
 • 1
  296 thí sinh tại Đoàn phường Dĩ An
 • 2
  150 thí sinh tại Đoàn phường Tân Đông Hiệp
 • 3
  114 thí sinh tại Đoàn phường Đông Hoà
 • 4
  93 thí sinh tại Đoàn phường Bình An
 • 5
  82 thí sinh tại Đoàn phường An Bình
 • 6
  63 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thắng
 • 7
  57 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an
 • 8
  55 thí sinh tại Đoàn phường Tân Bình
 • 9
  34 thí sinh tại Khác
 • 10
  30 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 11
  25 thí sinh tại Chi đoàn Chi cục thuế
 • 12
  18 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX
 • 13
  18 thí sinh tại Đoàn trường Trung cấp nghề Dĩ An
 • 14
  17 thí sinh tại Chi đoàn Liên cơ quan
 • 15
  11 thí sinh tại Chi đoàn Bưu điện
 • 16
  11 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 17
  10 thí sinh tại Đoàn trường THPT Dĩ An
 • 18
  8 thí sinh tại Chi đoàn Xí nghiệp Công trình công cộng
 • 19
  7 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Tài nguyên môi trường
 • 20
  7 thí sinh tại Chi đoàn Ban Quản lý dự án
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
1,021

Lượt đăng ký

1,135

Lượt thi

Đăng ký nhanh: