My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  275 thí sinh tại Đoàn phường Dĩ An
 • 2
  135 thí sinh tại Đoàn phường Tân Đông Hiệp
 • 3
  93 thí sinh tại Đoàn phường Bình An
 • 4
  87 thí sinh tại Đoàn phường Đông Hoà
 • 5
  82 thí sinh tại Đoàn phường An Bình
 • 6
  55 thí sinh tại Đoàn phường Tân Bình
 • 7
  46 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thắng
 • 8
  45 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an
 • 9
  32 thí sinh tại Khác
 • 10
  22 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 11
  18 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX
 • 12
  17 thí sinh tại Chi đoàn Chi cục thuế
 • 13
  16 thí sinh tại Đoàn trường Trung cấp nghề Dĩ An
 • 14
  13 thí sinh tại Chi đoàn Liên cơ quan
 • 15
  12 thí sinh tại Đoàn trường THPT Dĩ An
 • 16
  11 thí sinh tại Chi đoàn Bưu điện
 • 17
  11 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 18
  7 thí sinh tại Chi đoàn Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất
 • 19
  7 thí sinh tại Chi đoàn Ban Quản lý dự án
 • 20
  7 thí sinh tại Chi đoàn phòng Quản lý đô thị
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  296 lượt thi tại Đoàn phường Dĩ An
 • 2
  150 lượt thi tại Đoàn phường Tân Đông Hiệp
 • 3
  114 lượt thi tại Đoàn phường Đông Hoà
 • 4
  93 lượt thi tại Đoàn phường Bình An
 • 5
  82 lượt thi tại Đoàn phường An Bình
 • 6
  63 lượt thi tại Đoàn phường Bình Thắng
 • 7
  57 lượt thi tại Đoàn Thanh niên Công an
 • 8
  55 lượt thi tại Đoàn phường Tân Bình
 • 9
  34 lượt thi tại Khác
 • 10
  30 lượt thi tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 11
  25 lượt thi tại Chi đoàn Chi cục thuế
 • 12
  18 lượt thi tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX
 • 13
  18 lượt thi tại Đoàn trường Trung cấp nghề Dĩ An
 • 14
  16 lượt thi tại Chi đoàn Liên cơ quan
 • 15
  11 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 16
  11 lượt thi tại Chi đoàn Bưu điện
 • 17
  10 lượt thi tại Đoàn trường THPT Dĩ An
 • 18
  8 lượt thi tại Chi đoàn Xí nghiệp Công trình công cộng
 • 19
  7 lượt thi tại Chi đoàn Ban Quản lý dự án
 • 20
  7 lượt thi tại Chi đoàn Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,021
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,134
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Bùi Lê Đông Trúc

Địa chỉ:
Tel: 0972598239
Email: thidoandian@gmail.com

Đăng ký nhanh: